cart2.png
0 מוצרים
0
סל קניות
חסכתם : 0.00 סיום קניות ותשלום 0

** המחיר הכולל הינו לפני שקילת המוצרים ועשויי להשתנות בהיקף סביר

First Icon הסימן הירוק אורגני טבעוני
תמרים-דקל-נור-400-ג

נאות סמדר

תמר דקל נור אורגני

90 21 / יחידה

400 גרם

1000
First Icon הסימן הירוק אורגני טבעוני
תמר ברהי אורגני

נאות סמדר

תמר ברהי אורגני

90 23 / יחידה

400 גרם

1000
First Icon טבעוני אורגני
זהידי

נאות סמדר

תמר זהידי אורגני

90 20 / אריזה

400 גרם

1000
First Icon אורגני טבעוני
מג'הול

נאות סמדר

תמר מג'הול אורגני

90 33 / אריזה

400 גרם

1000

4