cart2.png
0 מוצרים
0
סל קניות
חסכתם : 0.00 סיום קניות ותשלום 0

** המחיר הכולל הינו לפני שקילת המוצרים ועשויי להשתנות בהיקף סביר

ללא שם

מטעמי ישראל

גיוזה ירקות

90 36 / יחידה

340 גרם

1000
גיוזה עוף

מטעמי ישראל

גיוזה עוף קפוא

90 36 / אריזה

400 גרם קפוא

1000
גיוזה בקר

מטעמי ישראל

גיוזה בקר קפוא - מטעמי ישראל

90 36 / אריזה

340 גרם קפוא

1000
2דים סאם בקר

מטעמי ישראל

דים סאם בקר קפוא

90 36 / אריזה

340 גרם קפוא

1000
First Icon טבעוני
DSCF3286

מטעמי ישראל

לחמניית באן 8 יחידות - קפוא

90 29 / אריזה

250 גרם 8 יחידות

1000
עלי וון טון

מטעמי ישראל

עלי וון טון קפוא

90 16 / אריזה

250 גרם קפוא

1000
First Icon טבעוני
אלי גיוזה

מטעמי ישראל

עלי גיוזה קפוא

90 19 / אריזה

250 גרם קפוא

1000

8